Kyrkliga handlingar

Gudstjänst

Gudstjänsten är centrum i församlingens liv. Här skapar vi en mötesplats, och här upplever vi i ord, bön, symboler, musik och sång Guds närvaro.
När vår vardag möter Bibelns berättelser, när våra tankar och frågor möter Gud, då händer något och vi kan gå från gudstjänsten med ny energi, kraft, tillit, glädje och frid.

Dop

Barn, unga och vuxna är alla välkomna att döpas i Sorunda församling. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Dopet är en gåva att bara ta emot.

Om just du vill döpa/döpas kontaktar du pastorsexpeditionen i Sorunda församling. Vi bokar då in ett datum som passar er och tar även in en del personuppgifter. Innan dopet kontaktar prästen er för att boka in ett dopsamtal. Vid dopsamtalet går ni igenom det praktiska och även önskemål av psalmer/musik.

Till de minsta finns dopklänning att låna från församlingen.

Vigsel

För att boka en vigsel i Sorunda kyrka kontaktar ni Sorunda pastorsexpedition. Se under kontakt.
Var gärna ute i god tid om ni har önskemål om specifikt datum. 
För att prästen ska kunna viga er behövs det ett Hindersprövningsintyg som ni beställer via Skatteverket tidigast 4 månader innan vigseln.

Någon vecka innan vigseln kontaktas ni av prästen och träffas för ett vigselsamtal. Vid det bokade samtalet lämnas Hindersprövningsintyget, sen går ni gemensamt igenom vilka psalmer/musik ni önskar och andra praktiska detaljer.
För att viga sig i Sorunda kyrka behöver man inte vara församlingsbo, det är då en clearing mellan församlingarna, dock bör en vara tillhörig Svenska kyrkan.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl…
Sorgen kan se olika ut, men många vittnar om att begravningsgudstjänsten kan vara en hjälp och styrka när man sedan ska komma vidare.

Begravningsgudstjänst bokas vid pastorsexpeditionen av begravningsbyrå eller av anhörig. Efter bokningen tar prästen kontakt med anhöriga för ett samtal gällande begravningsgudstjänsten.

Församlingshemmets lokal kan också bokas för minnesstund av en kostnad på 700:-(Ingen kostnad för församlingsbor).